دوســت دارم تــاابــــــد

مال من باش

مسیـح به من قول بده :

 

که در تمام سالهای باقی مانده تا ابـــد

مواظب خــــودت باشی

شاید مـــــن نباشم

که یادآوری ات کنم!!!

 

.

.

.

 

می سپارمت به خدا.

خدایی که هیچ وقت نخواست تو را به من بسپارد

+ نوشته شده در 91/06/29 ساعت 14 توسط گل.مسیح


تسلیت

+ نوشته شده در 93/08/30 ساعت 4 توسط گل.مسیح |


خیلــــــــــــــــــــــــــــــــی

دلم گرفته ...

چرا هیچکی نیست

دلداریم بده

______

+ نوشته شده در 93/08/14 ساعت 5 توسط گل.مسیح |