دوســت دارم تــاابــــــد

مال من باش

مسیـح به من قول بده :

 

که در تمام سالهای باقی مانده تا ابـــد

مواظب خــــودت باشی

شاید مـــــن نباشم

که یادآوری ات کنم!!!

 

.

.

.

 

می سپارمت به خدا.

خدایی که هیچ وقت نخواست تو را به من بسپارد

+ نوشته شده در 91/06/29 ساعت 14 توسط گل.مسیح


بهمن ماه ,ماه من و تو

 

دو سال است که می دانم بی قراری چیست

درد چیست

مهربانی چیست

دو سال است که می دانم آواز چیست

راز چیست ....

چشمهای تو شناسنامه مرا عوض کردند

امروز من دو ساله می شوم ....

 

گروس عبدالملکیان

 

نوشته شده در بیستم مهرماه نود و دو

رابطه کات شده و من سخت دلتنگم


برچسب‌ها: امیدوارم به بهبود رابطه ما
+ نوشته شده در 92/11/01 ساعت 0 توسط گل.مسیح


انالله انا الیه راجعون


برچسب‌ها: گل مسیح درگذشت
+ نوشته شده در 92/10/29 ساعت 11 توسط گل.مسیح |